Bolkhovskikh Denis Alexandrovich

主管发展的副总干事Fedorov Denis
Viktorovich

负责基础设施的副总干事Dyomin Ilya
Sergeyevich

设计和施工主管Веденина Анастасия Владимировна

法律部门负责人Belyaeva Natalya Vladimirovna

首席会计师Golubovskaya Kristina Sergeevna

办公室秘书


Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image